Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2017

antyteza
15:01
8248 87e6 500
Reposted fromtfu tfu

May 02 2017

antyteza
20:20
9148 7b76
Reposted fromtfu tfu

April 08 2017

antyteza
19:13

April 01 2017

antyteza
16:58
6993 b578 500

March 29 2017

antyteza
14:58
5633 ed96 500
Reposted fromgrarzynka grarzynka viatfu tfu

March 04 2017

antyteza
13:47
Zrozum to co powiem, 
Spróbuj mnie zrozumieć dobrze 
Jak życzenia najlepsze, te urodzinowe 
Albo noworoczne jeszcze lepsze możne 
O północy gdy składane 
Drżącym głosem nie kłamane

Z nim będziesz szczęśliwsza 
Dużo szczęśliwsza będziesz z nim
Ja cóż, włóczęga, niespokojny duch 
Ze mną można tylko pójść na wrzosowisko
I zapomnieć wszystko: 
Jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień 
I jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna

Nie myśl ze nie kocham 
Lub ze tylko trochę 
Jak cię kocham nie powiem, no bo nie wypowiem 
Tak ogromnie bardzo, jeszcze więcej możne 
Wiec dlatego właśnie żegnaj 
Zrozum dobrze, żegnaj

Z nim będziesz szczęśliwsza ...

Ze mną można tylko w dali znikać cicho
— Edward Stachura "Wrzosowisko"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viastachura stachura

July 10 2015

antyteza
12:39
1628 c807 500
Reposted fromvs vs viatfu tfu

March 11 2015

antyteza
04:54
9097 c563 500
yung_zbych
Reposted fromniggertits niggertits viapl pl

November 04 2014

antyteza
08:02
4702 306f 500

October 18 2014

antyteza
08:52
5380 5d50 500
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral viapl pl

September 22 2014

antyteza
04:25
Reposted fromMuppet Muppet viamruczenie mruczenie

September 18 2014

antyteza
06:47
3149 7d0d 500

August 18 2014

antyteza
06:55
Tags: multifrenia
Reposted byplbagherapandathinganuschkachoreraTeereacupofcinamonrhubarbrr

April 28 2014

antyteza
19:33
9872 7d3c
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw

March 26 2014

antyteza
09:50
Reposted fromtfu tfu

March 25 2014

antyteza
09:06
2180 d0c6 500
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw

March 03 2014

16:28

February 17 2014

antyteza
00:13

February 16 2014

antyteza
23:56
4295 e91c
Reposted fromhlaskology hlaskology viapl pl

February 08 2014

antyteza
00:42
0021 3640 500
opowiem ci bajkę o...
Reposted frompl pl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl